Powitanie
  Aktualności
  Historia kościoła
  Żywot Św.Wawrzyńca
  Zmarli kapłani parafii
  Życie naszej parafii
  Porządek nabożeństw
  Intencje mszalne
  Ministranci
  Róża Różańcowa
  Zdjęcia archiwalne
  Galeria zdjęć
  Kontakt
  Mapa dojazdowa
  Liturgia na dziś
  Orzesze.pl
  Ciekawe strony
  Dodaj do ulubionych
  Ustaw jako startową
  342395
Dzisiaj jest poniedziałek, 20 listopada 2017, 324 dzień roku.

ZMARLI KAPŁANI PARAFII

[ KS. JÓZEF KULIG ]   [ KS. WŁADYSŁAW WOJCIECH ]
[ KS. RYSZARD MALCHEREK ]   [ KS. ANTONI SWADŹBA ]   [ KS. HENRYK GŁUCH ]


KS. JÓZEF KULIG
Urodził się 31 marca 1874 roku w Siołkowicach w powiecie opolskim. Był synem rolnika Alberta i Małgorzaty z domu Nogossek.
Po ukończeniu szkoły ludowej, uczył się w gimnazjum w Opolu, gdzie zdał egzamin dojrzałości. Studia teologiczne rozpoczął w Innsbruku, a kontynuował na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1899 roku we Wrocławiu z rąk Księdza Kardynała Jerzego Koppa.
Po święceniach odbył kilkutygodniowy kurs katechetyczny. Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Bartłomieja w Sobiszowicach, św. Bartłomieja w Głogówku i Wszystkich Świętych w Gliwicach. W październiku 1906 roku został mianowany kuratusem nowopowstałej lokalii w Orzeszu. Po erygowaniu w Orzeszu w 1912 roku parafii św. Wawrzyńca ks. Kulig otrzymał nominację na jej pierwszego proboszcza. W latach 1908-1909 wybudował tam probostwo, a w latach 1926-1930 nowy kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, który poświęcono w grudniu 1930 roku. W parafii orzeskiej dbał o rozwój organizacji katolickich: III Zakonu św. Franciszka z Asyżu, Stowarzyszenia Matek Chrześcijańskich, Żywego Różańca, Kongregacji Mariańskiej Panien, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, Apostolstwa Modlitwy i Stowarzyszenia Mężów Katolickich. Przez wiele lat ks. Kulig pełnił ponadto funkcję sędziego prosynodalnego oraz dziekana dekanatu mikołowskiego. W uznaniu zasług otrzymał tytuł radcy duchownego i odznaczenie „Pro Ecclesia et Pontifice”.
Ks. Józef Kulig zmarł 18 marca 1946 roku w Orzeszu i tam został pochowany. Odszedł do wieczności w 72 roku życia i 47 roku kapłaństwa.


KS. WŁADYSŁAW WOJCIECH
Urodził się 28 marca 1911 roku w Grzawie. Był synem rolnika Józefa i Zuzanny z domu Cofała.
Do szkoły powszechnej uczęszczał najpierw w Grzawie, a następnie w Pasewalku na Pomorzu, gdzie proboszczem był jego stryj ks. Ludwik Wojciech. Naukę w zakresie szkoły średniej rozpoczął w gimnazjum w Pasewalku, a kontynuował w gimnazjum w Pszczynie. Od listopada 1922 roku uczył się w Gimnazjum Klasycznym w Królewskiej Hucie. Egzamin dojrzałości zdał w 1929 roku. Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1934 roku w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk Księdza Biskupa Sufragana Teofila Bromboszcza.
Po święceniach był na zastępstwie duszpasterskim w parafii św. Pawła w Nowym Bytomiu. Następnie jako wikariusz pracował w parafiach: Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach i katedralnej św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Po wybuchu II wojny światowej w styczniu 1940 roku otrzymał od gestapo nakaz opuszczenia terenu diecezji katowickiej. Do zakończenia okupacji hitlerowskiej przebywał na terenie Generalnej Guberni w archidiecezji krakowskiej. Z polecenia Księdza Kardynała Adama Stefana Sapiehy pełnił najpierw funkcję rektora kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Dzianiszu, który znajdował się na terenie parafii Chchołów. Następnie, od sierpnia 1941 roku był wikariuszem w parafii Świętej Rodziny w Zakopanem. W kwietniu 1945 roku został skierowany do parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu. Był tam najpierw adiutorem ks. proboszcza Józefa Kuliga, a po jego śmierci administratorem parafii. W 1946 roku zdał egzamin proboszczowski. Dwa lata później otrzymał prawo do noszenia pelerynki proboszczowskiej i używania tytułu proboszcza. W sierpniu 1957 roku Ksiądz Biskup Stanisław Adamski zatwierdził go oficjalnie na stanowisku proboszcza w Orzeszu. W tym samym roku ks. Wojciech otrzymał nominację na dziekana dekanatu dębieńskiego.
Ks. Władysław Wojciech zmarł 12 stycznia 1971 roku w Orzeszu i tam został pochowany. Odszedł do wieczności w 60 roku życia i w 37 roku kapłaństwa.


KS. RYSZARD MALCHEREK
Urodził się 6 grudnia 1911 roku w Pawłowie. Był synem górnika Antoniego i Marty z domu Bryłka.
Do szkoły powszechnej uczęszczał w Pawłowie. Po jej ukończeniu wstąpił do Stowarzyszenia Misyjnego Księży Pallotynów. Do gimnazjum uczęszczał w Wadowicach. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne w Warszawie. W 1938 roku za radą swych zakonnych przełożonych przeniósł się do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1939 roku w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk Księdza Biskupa Stanisława Adamskiego.
Pierwsze zlecone mu po święceniach placówki duszpasterskie obejmował na krótko. Były to parafie: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śl., św. Pawła w Pawłowie i Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku. Dopiero w czerwcu 1940 roku otrzymał stały dekret wikariuszowski, kierujący go do parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu. Po kilkunastu miesiącach w październiku 1941 roku został aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu w Mikołowie. Następnie przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau.
Ks. Ryszard Malcherek zginął 30 lipca 1942 roku w Dachau. Odszedł do wieczności w 31 roku życia i w 4 roku kapłaństwa.


KS. ANTONI SWADŹBA
Urodził się 27 kwietnia 1931 roku w Załężu. Był synem robotnika kopalnianego Stefana i Marii z domu Labus.
W 1937 roku rozpoczął naukę w Publicznej Szkole Powszechnej im. Jana Kochanowskiego w Załężu. Wybuch II wojny światowej przerwał jego edukację. Dopiero od kwietnia 1940 roku kontynuował naukę, ale już w szkole niemieckiej. W marcu 1945 roku został przyjęty do Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Trzy lata później przeniósł się do Diecezjalnej Szkoły Ogólnokształcącej im. św. Jacka w Katowicach, gdzie ukończył naukę z zakresu liceum humanistycznego. Należał do ZHP. W czerwcu 1950 roku zdał, jako eksternista, egzamin dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zlikwidowaniu tego Wydziału przez polskie władze komunistyczne, od 1954 roku kontynuował naukę w ramach „studium domesticum” w seminarium.
Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1956 roku w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Katowicach z rąk Księdza Biskupa Zdzisława Golińskiego, Ordynariusza Częstochowskiego.
Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w rodzinnej parafii św. Józefa w Załężu. Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: Matki Boskiej Pośredniczki Łask w Urbanowicach, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie-Batorym, św. Anny w Janowie i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie. Tam w ramach obowiązków wikariuszowskich powierzono mu opiekę duszpasterską nad Bruśkiem i Drutarnią, miejscowościami należącymi do koszęcińskiej parafii. Ostatnią jego placówką jako wikariusza była parafia św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym. Szczególnej uwadze polecono mu tam duszpasterstwo mieszkańców nowego osiedla. W sierpniu 1971 roku został mianowany rektorem z tytułem proboszcza kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Orzeszu. Pięć lat później w 1976 roku otrzymał najpierw nominację na wikariusza-ekonoma, a następnie proboszcza w parafii św. Józefa w Świętochłowicach-Zgodzie. Do najważniejszych dokonań z czasów jego duszpasterzowania w tej parafii należy zaliczyć otynkowanie kościoła, nowy wystrój prezbiterium oraz wybudowanie domu katechetycznego. Przez wiele lat ks. Swadźba był zaangażowany ponadto w pracę Sądu Biskupiego w Katowicach.
Od 1966 roku pełnił funkcję obrońcy węzła małżeńskiego, a od roku 1974 sędziego diecezjalnego. Z braku wymaganych kwalifikacji nie przyjął, proponowanego mu przez Księdza Biskupa Herberta Bednorza, urzędu oficjała Sądu Biskupiego. W 1989 roku kapłani dekanatu świętochłowickiego wybrali ks. Swadźbę swoim ojcem duchownym.
Ks. Antoni Swadźba zmarł 19 kwietnia 1991 roku w szpitalu w Piaśnikach. Odszedł do wieczności w 60 roku życia i w 35 roku kapłaństwa. Został pochowany w Świętochłowicach-Zgodzie. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli Ordynariusz Katowicki Ksiądz Biskup Damian Zimoń i Ksiądz Biskup Sufragan Janusz Zimniak.


KS. HENRYK GŁUCH
Urodził się 9 sierpnia 1936 roku w Koźlu. Był synem pracownika umysłowego Romana i Jadwigi z domu Ditrich.
W 1942 roku wraz z rodziną przeprowadził się do Chorzowa, gdzie uczęszczał najpierw do niemieckiej, a po zakończeniu II wojny światowej, polskiej szkoły podstawowej. W 1947 roku zamieszkał w Katowicach-Zawodziu i tam ukończył dalsze klasy szkoły podstawowej. Od 1950 roku uczył się w Niższym Seminarium Duchownym im. św. Jacka w Katowicach. Pięć lat później zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne, poprzedzone obowiązującym kursem wstępnym w Kolegium Teologicznym w Tarnowskich Górach. W roku akademickim 1958/59 był na rocznym stażu katechetycznym w parafii św. Józefa w Załężu.
Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk Księdza Biskupa Koadiutora Herberta Bednorza.
Po święceniach pełnił zastępstwa wakacyjne w parafiach: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie-Batorym i św. Józefa w Katowicach-Załężu. Następnie jako wikariusz pracował w parafiach: św. Jana Chrzciciela w Bojszowach, Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach, św. Jadwigi w Chorzowie i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu. W czerwcu 1976 roku został mianowany rektorem kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Orzeszu. Po erygowaniu w 1980 roku przy tym kościele parafii otrzymał nominację na jej pierwszego proboszcza. W 1981 roku Ksiądz Biskup Herbert Bednorz mianował go wikariuszem-ekonomem, a następnie proboszczem w parafii św. Anny w Lędzinach. Cztery lata później rozpoczął tam budowę nowego kościoła, który poświęcony został w 1992 roku. Równocześnie wybudował budynki probostwa i salek katechetycznych.
Ks. Henryk Głuch zmarł 11 marca 1996 roku w szpitalu w Tychach. Odszedł do wieczności w 60 roku życia i w 34 roku kapłaństwa. Został pochowany w Lędzinach. Liturgii pogrzebowej przewodniczył Metropolita Katowicki Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń.


         
© 2004-2010 Parafia Św. Wawrzyńca w Orzeszu. Wszystkie prawa zastrzeżone.