Zmarli kapłani

 • KS. JÓZEF KULIG
  Urodził się 31 marca 1874 roku w Siołkowicach w powiecie opolskim. Był synem rolnika Alberta i Małgorzaty z domu Nogossek.
  Po ukończeniu szkoły ludowej, uczył się w gimnazjum w Opolu, gdzie zdał egzamin dojrzałości. Studia teologiczne rozpoczął w Innsbruku, a kontynuował na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1899 roku we Wrocławiu z rąk Księdza Kardynała Jerzego Koppa.
  Po święceniach odbył kilkutygodniowy kurs katechetyczny. Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Bartłomieja w Sobiszowicach, św. Bartłomieja w Głogówku i Wszystkich Świętych w Gliwicach. W październiku 1906 roku został mianowany kuratusem nowopowstałej lokalii w Orzeszu. Po erygowaniu w Orzeszu w 1912 roku parafii św. Wawrzyńca ks. Kulig otrzymał nominację na jej pierwszego proboszcza. W latach 1908-1909 wybudował tam probostwo, a w latach 1926-1930 nowy kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, który poświęcono w grudniu 1930 roku. W parafii orzeskiej dbał o rozwój organizacji katolickich: III Zakonu św. Franciszka z Asyżu, Stowarzyszenia Matek Chrześcijańskich, Żywego Różańca, Kongregacji Mariańskiej Panien, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, Apostolstwa Modlitwy i Stowarzyszenia Mężów Katolickich. Przez wiele lat ks. Kulig pełnił ponadto funkcję sędziego prosynodalnego oraz dziekana dekanatu mikołowskiego. W uznaniu zasług otrzymał tytuł radcy duchownego i odznaczenie ?Pro Ecclesia et Pontifice?.
  Ks. Józef Kulig zmarł 18 marca 1946 roku w Orzeszu i tam został pochowany. Odszedł do wieczności w 72 roku życia i 47 roku kapłaństwa.

 

 • KS. WŁADYSŁAW WOJCIECH
  Urodził się 28 marca 1911 roku w Grzawie. Był synem rolnika Józefa i Zuzanny z domu Cofała.
  Do szkoły powszechnej uczęszczał najpierw w Grzawie, a następnie w Pasewalku na Pomorzu, gdzie proboszczem był jego stryj ks. Ludwik Wojciech. Naukę w zakresie szkoły średniej rozpoczął w gimnazjum w Pasewalku, a kontynuował w gimnazjum w Pszczynie. Od listopada 1922 roku uczył się w Gimnazjum Klasycznym w Królewskiej Hucie. Egzamin dojrzałości zdał w 1929 roku. Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1934 roku w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk Księdza Biskupa Sufragana Teofila Bromboszcza.
  Po święceniach był na zastępstwie duszpasterskim w parafii św. Pawła w Nowym Bytomiu. Następnie jako wikariusz pracował w parafiach: Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach i katedralnej św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Po wybuchu II wojny światowej w styczniu 1940 roku otrzymał od gestapo nakaz opuszczenia terenu diecezji katowickiej. Do zakończenia okupacji hitlerowskiej przebywał na terenie Generalnej Guberni w archidiecezji krakowskiej. Z polecenia Księdza Kardynała Adama Stefana Sapiehy pełnił najpierw funkcję rektora kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Dzianiszu, który znajdował się na terenie parafii Chchołów. Następnie, od sierpnia 1941 roku był wikariuszem w parafii Świętej Rodziny w Zakopanem. W kwietniu 1945 roku został skierowany do parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu. Był tam najpierw adiutorem ks. proboszcza Józefa Kuliga, a po jego śmierci administratorem parafii. W 1946 roku zdał egzamin proboszczowski. Dwa lata później otrzymał prawo do noszenia pelerynki proboszczowskiej i używania tytułu proboszcza. W sierpniu 1957 roku Ksiądz Biskup Stanisław Adamski zatwierdził go oficjalnie na stanowisku proboszcza w Orzeszu. W tym samym roku ks. Wojciech otrzymał nominację na dziekana dekanatu dębieńskiego.
  Ks. Władysław Wojciech zmarł 12 stycznia 1971 roku w Orzeszu i tam został pochowany. Odszedł do wieczności w 60 roku życia i w 37 roku kapłaństwa.

 

 • KS. RYSZARD MALCHEREK
  Urodził się 6 grudnia 1911 roku w Pawłowie. Był synem górnika Antoniego i Marty z domu Bryłka.
  Do szkoły powszechnej uczęszczał w Pawłowie. Po jej ukończeniu wstąpił do Stowarzyszenia Misyjnego Księży Pallotynów. Do gimnazjum uczęszczał w Wadowicach. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne w Warszawie. W 1938 roku za radą swych zakonnych przełożonych przeniósł się do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1939 roku w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk Księdza Biskupa Stanisława Adamskiego.
  Pierwsze zlecone mu po święceniach placówki duszpasterskie obejmował na krótko. Były to parafie: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śl., św. Pawła w Pawłowie i Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku. Dopiero w czerwcu 1940 roku otrzymał stały dekret wikariuszowski, kierujący go do parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu. Po kilkunastu miesiącach w październiku 1941 roku został aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu w Mikołowie. Następnie przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau.
  Ks. Ryszard Malcherek zginął 30 lipca 1942 roku w Dachau. Odszedł do wieczności w 31 roku życia i w 4 roku kapłaństwa.

 

 • KS. ANTONI SWADŹBA
  Urodził się 27 kwietnia 1931 roku w Załężu. Był synem robotnika kopalnianego Stefana i Marii z domu Labus.
  W 1937 roku rozpoczął naukę w Publicznej Szkole Powszechnej im. Jana Kochanowskiego w Załężu. Wybuch II wojny światowej przerwał jego edukację. Dopiero od kwietnia 1940 roku kontynuował naukę, ale już w szkole niemieckiej. W marcu 1945 roku został przyjęty do Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Trzy lata później przeniósł się do Diecezjalnej Szkoły Ogólnokształcącej im. św. Jacka w Katowicach, gdzie ukończył naukę z zakresu liceum humanistycznego. Należał do ZHP. W czerwcu 1950 roku zdał, jako eksternista, egzamin dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zlikwidowaniu tego Wydziału przez polskie władze komunistyczne, od 1954 roku kontynuował naukę w ramach ?studium domesticum? w seminarium.
  Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1956 roku w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Katowicach z rąk Księdza Biskupa Zdzisława Golińskiego, Ordynariusza Częstochowskiego.
  Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w rodzinnej parafii św. Józefa w Załężu. Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: Matki Boskiej Pośredniczki Łask w Urbanowicach, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie-Batorym, św. Anny w Janowie i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie. Tam w ramach obowiązków wikariuszowskich powierzono mu opiekę duszpasterską nad Bruśkiem i Drutarnią, miejscowościami należącymi do koszęcińskiej parafii. Ostatnią jego placówką jako wikariusza była parafia św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym. Szczególnej uwadze polecono mu tam duszpasterstwo mieszkańców nowego osiedla. W sierpniu 1971 roku został mianowany rektorem z tytułem proboszcza kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Orzeszu. Pięć lat później w 1976 roku otrzymał najpierw nominację na wikariusza-ekonoma, a następnie proboszcza w parafii św. Józefa w Świętochłowicach-Zgodzie. Do najważniejszych dokonań z czasów jego duszpasterzowania w tej parafii należy zaliczyć otynkowanie kościoła, nowy wystrój prezbiterium oraz wybudowanie domu katechetycznego. Przez wiele lat ks. Swadźba był zaangażowany ponadto w pracę Sądu Biskupiego w Katowicach.
  Od 1966 roku pełnił funkcję obrońcy węzła małżeńskiego, a od roku 1974 sędziego diecezjalnego. Z braku wymaganych kwalifikacji nie przyjął, proponowanego mu przez Księdza Biskupa Herberta Bednorza, urzędu oficjała Sądu Biskupiego. W 1989 roku kapłani dekanatu świętochłowickiego wybrali ks. Swadźbę swoim ojcem duchownym.
  Ks. Antoni Swadźba zmarł 19 kwietnia 1991 roku w szpitalu w Piaśnikach. Odszedł do wieczności w 60 roku życia i w 35 roku kapłaństwa. Został pochowany w Świętochłowicach-Zgodzie. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli Ordynariusz Katowicki Ksiądz Biskup Damian Zimoń i Ksiądz Biskup Sufragan Janusz Zimniak.

 

 • KS. HENRYK GŁUCH
  Urodził się 9 sierpnia 1936 roku w Koźlu. Był synem pracownika umysłowego Romana i Jadwigi z domu Ditrich.
  W 1942 roku wraz z rodziną przeprowadził się do Chorzowa, gdzie uczęszczał najpierw do niemieckiej, a po zakończeniu II wojny światowej, polskiej szkoły podstawowej. W 1947 roku zamieszkał w Katowicach-Zawodziu i tam ukończył dalsze klasy szkoły podstawowej. Od 1950 roku uczył się w Niższym Seminarium Duchownym im. św. Jacka w Katowicach. Pięć lat później zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne, poprzedzone obowiązującym kursem wstępnym w Kolegium Teologicznym w Tarnowskich Górach. W roku akademickim 1958/59 był na rocznym stażu katechetycznym w parafii św. Józefa w Załężu.
  Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk Księdza Biskupa Koadiutora Herberta Bednorza.
  Po święceniach pełnił zastępstwa wakacyjne w parafiach: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie-Batorym i św. Józefa w Katowicach-Załężu. Następnie jako wikariusz pracował w parafiach: św. Jana Chrzciciela w Bojszowach, Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach, św. Jadwigi w Chorzowie i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu. W czerwcu 1976 roku został mianowany rektorem kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Orzeszu. Po erygowaniu w 1980 roku przy tym kościele parafii otrzymał nominację na jej pierwszego proboszcza. W 1981 roku Ksiądz Biskup Herbert Bednorz mianował go wikariuszem-ekonomem, a następnie proboszczem w parafii św. Anny w Lędzinach. Cztery lata później rozpoczął tam budowę nowego kościoła, który poświęcony został w 1992 roku. Równocześnie wybudował budynki probostwa i salek katechetycznych.
  Ks. Henryk Głuch zmarł 11 marca 1996 roku w szpitalu w Tychach. Odszedł do wieczności w 60 roku życia i w 34 roku kapłaństwa. Został pochowany w Lędzinach. Liturgii pogrzebowej przewodniczył Metropolita Katowicki Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń.

licznik

licznik odwiedzających
od momentu powstania strony w wersji pierwotnej.
Mapa odwiedzających:
Pogoda:

Strona Parafii, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.
Więcej informacji na temat cookies można znaleźć na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl