Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dnia 18 czerwca 2020 r.

Abp_Zarządzenie_28-05-2020

Zarzadzenie_spowiedz_2020-05-16

 

Abp_Zarządzenie z dn 4 05 2020